Foreningens historie

Med baggrund i ideen om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, opfordrede fysioterapeut Jens Binderup fra Viborg kommune i 1992 byens pensionister til at dyrke motion i Viborg-Hallens motionscenter. En 20-30 personer mødte op ved starten den 8. oktober, og da TV MidtVest i november bragte et indslag om Viborgpensionister, der dyrkede bodybuilding, steg interessen yderligere, og inden vinteren var omme var der hele tre hold i gang i Viborghallen.

Man startede med et fælles opvarmnings- og gymnastikprogram, der blev ledet af fysioterapeuter fra Viborg kommune. Derefter var der individuel træning i træningsmaskinerne, og her var det Viborg-Hallens leder Jens Bjerrekær, der stod for instruktion og vejledning. Endelig sluttede man af med en kop kaffe og en ostemad. Prisen for dette var 25 kr. pr. gang.

Ret hurtigt opstod den tanke, at man burde danne en forening, som kunne varetage motionisternes interesser i forhold til Viborg-Hallen og til myndighederne, og der blev derfor holdt en stiftende generalforsamling i december 1992.

Efter det første år trak de kommunale fysioterapeuter sig ud af projektet, da de mente, at de havde opnået, hvad de gerne ville. Foreningen måtte nu klare sig selv, men heldigvis var der blandt medlemmerne, nogle der både havde evner og vilje til at lede gymnastikken.

Fra foreningens start har det været klart, at det ikke kun handlede om motion, men også om samvær. Der skulle også kunne snakkes over en kop kaffe, og der skulle være mulighed for udflugter, fællessang, foredrag og fester.

I 1994 skiftede foreningen navn fra Motionister i Viborghallen til Motionister i Viborg. Det skulle vise sig at være rettidig omhu, da foreningen efter 10 år i Viborg-Hallens motionscenter flyttede til den nuværende adresse på Tingvej i 2002. Motionscenteret drives nu af FitnessX, hos hvem Motionister i Viborg nu er lejere. Foreningen har tre motionshold og ca. 300 medlemmer.

Copyright: Motionister i Viborg