Indlæg til fanen “Aktuelt” stiles til webmaster.
Mail: kurt.oddershede@mail.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sommerferie hold 1.
Der er ingen fælles opvarmning er for hold 1 i hallerne i perioden fra 1. juli til 9. august. Altså at 9. august er første gang vi mødes til fælles opvarmning i hal tre efter ferien. Derimod er der hele sommeren åbent i FitnessX ved maskinerne.

God sommerferie

Billeder fra sommerturen til Trapholt og Jelling.

 

Onsdag den 15. juni 2022 drog 80 humørfyldte motionister afsted i en dobbeltdækker bus med kurs mod Trapholt museum for kunst og design. Museet ligger i Kolding.

Motionister Viborg

På vejen mod Trapholt gjorde vi holdt ved Hampen sø, hvor vi fik serveret kaffe og rundstykker.

Motionister i Viborg

Efter et kort ophold gik turen videre mod Trapholt

Motionister Viborg

Efterfølgende billeder er indtryk under museums opholdet

Mo

Sommertur til Trapholt og Jelling

Onsdag den 15. juni 2022

START FRA FOTORAMA KL. 8.00 MED FORVENTET HJEMKOMST KL.17.00

Undervejs får vi kaffe og rundstykker på rasteplads sydover.

Der kan også købes øl og vand i bussen. HUSK SANGBOGEN.

Kl. ca. 10 ankommer vi til Trapholt Museum (Kolding),

som er et moderne museum for kunst og design indviet i 1988.

udstillinger  i perioden : Tæt på træer-Verner Panton-Trapholt collect-Arne Jacobsen

Her har vi to timer til på egen hånd at gå på opdagelse

i det meget smukt beliggende museum.
Kl. 12.00 er der frokost i museets cafe. Øl vand -vin incl. (1 genstand)

Kl. 13.30 kører vi mod Jelling, hvor vi ankommer kl. 14.15.

Jelling er af UNESCO udnævnt som verdensarvssted.
Her på den store Jellingesten optræder Danmarks navn for første gang,

hvorfor stenen også kaldes Danmarks dåbsattest.


Men der er meget andet at se på: Jellingehøjene, den store skibssætning,

Harald Blåtands palisade og selve museet . Husk også at gå ind og se den smukt restaurerede gamle kirke. Inden afgang til Viborg er der udendørs selvbetjening til kaffe og hjemmebagt kage.

Kl. 15.45 er der afgang mod Viborg, hvor vi forventes at være kl. 17.00

Pris for dette arrangement er 225 kr. for medlemmer

og 350 for ikke medlemmer. Max. 100 personer.

Tilmelding på holdlister. Så først til mølle princippet er gældende

Din tilmelding er først registreret når betalingen er gennemført

Tilmeldingen er bindende, og betaling skal ske senest den 29 maj

Betaling via netbank konto 5980 -1190022

Håber på en rigtig god tur Aktivitetsudvalget

Referat fra generalforsamling for Motionisterne i Viborg 8. marts 2022

A. Valg af dirigent: Jørgen Børsting modtog valget
B. Formandens beretning: Se formandens beretning. I beretningen kom formanden ind på en eventuel flytning til Liseborg centret, når dette er færdigt. I den forbindelse blev der foretaget håndsoprækning for dem, der absolut ikke vil tage med til Liseborg centret. Det var der 6 – 8 stykker, der ikke ville.
C. Kassereren fremlægger regnskab. Kassereren orienterede om foreningens regnskab. Der bliver igen i år tæret på foreningens egenkapital. Men der er dog stadig 348.037 kr. tilbage  
D. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag
E. Valg til bestyrelsen: Peder Jespersen, Mogens Jensen, Kurt Oddershede og Inge Salomonsen var på valg. Alle blev genvalgt.
F. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lisbeth Skriver var på valg. Hun blev genvalgt.
G. Valg af revisor til bestyrelsen: Henrik Frensel var på valg. Han blev genvalgt.
H. Eventuelt: Der var ikke noget under eventuelt. Til orientering var der 106 tilmeldte til generalforsamlingen.

Referent: Inge Salomonsen

Click here to add your own text

Motionisterne i Viborg           ​​​Den 08.03.22

Formandens beretning.

Det er godt at se jer her uden mundbind. Lad os håbe med forårets kommen og  nu hvor mange er vaccinerede at hverdagen bliver mere tryg og rar, så vi igen kan mødes og samles omkring vores aktiviteter.

Måske skal vi vænne os til Covid19 ligesom vi lever med forkølelse og influenza.

Vi kom først i gang til september og måtte indstille holdtræning og motion  i december.

Vi måtte aflyse gløgg, men fik holdt en god julefest inden der blev lukket ned af myndighederne.

For nuværende ser det ikke ud til at der er særlig mange i FitnessX, når vi selv er der. Men det forlyder at FitnessX s medlemmer er på vej tilbage.

Forholdene omkring omklædning og badning er ændret. Flere af os synes at antallet af brusere, 4 stk., er for lidt og at pladsen til at tørre sig er trangt. Dette er påpeget ligeledes at gulvet i baderummet er glat. FitnessX har derfor søgt at affedte badegulvet – det har hjulpet lidt.

Hold 1 lever med forholdene omkring brugen af salene ved siden af FitnessX. Det er dog træls i vintervejret at skulle ud i sne, regn og kulde. Vi må også leve med at den ene sal har megen harpiks på gulvet. Ingen liggende gulvøvelser uden at komme i kontakt med harpiksen. Ligesom vi et par gange har måtte aflyse holdtræning da inspektøren skulle bruge hallerne til andet.

Byggeriet med gangbroen skulle være færdig til maj så bliver det vel muligt at gå til holdtræning indendørs.

LiseborgCentret er nu færdig med den nye hal og har nu således 2 haller. Man er i gang med byggeriet, hvor bl.a. motions maskinerne skal stå. Det er oplyst, at man regner med at være færdig til maj- juni -22.

Vi bliver inviteret derud for at se og høre om faciliteterne og vores muligheder for at være der, hvis vi skulle beslutte os at flytte dertil.

Vi er i øjeblikket 236 medlemmer. Peder, der er kasserer, vil komme nærmere ind på medlemstallene.

Vi går stadig efter at blive omkring de 300 medlemmer. 100 på hvert hold. Det er der plads til og god økonomi i. Så tag jer lidt af de nye. Tal med dem og hjælp dem om nødvendigt til rette. Både i holdtræningen og ved maskinerne.

Som mange af jer sikkert har bemærket har vi fået en ny hjemmeside som vi i bestyrelsen er godt tilfredse med. Vi har i bestyrelsen besluttet at en folder om Motionisterne i Viborg skulle laves og uddelt på rette steder. Den ligger nu klar til at bliver mangfoldiggjort. Det er webmaster og næstformand Kurt som har stået for at få hjemmeside og folder lavet. Han kan ikke være her i dag da  han er i Kbh. til et familieanliggende.

Vi har i bestyrelsen drøftet at genoptage foreningens udflugt tur. Det bliver sandsynligvis en heldagstur den 15 juni – 22.

Hvortil kan Mogens, som er aktivitets formand, besvare.

Vi har haft et godt samarbejde i den bestyrelse som blev konstitueret ved sidste generalforsamling.

Alle 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, er indstillet på at fortsætte. Det er Peder der er kasserer, Kurt som er webmaster, Inge er sekretær og Mogensaktivitetsformand. Bestyrelsen har forespurgt om nuværende suppleanter til bestyrelsen og som revisor ville genopstille. Det vil de .

Men, skulle nogen her i salen ønske at stille op til bestyrelsen lad da ordstyren vide dette.

Kommentarer, synspunkter og spørgsmål til formandens  beretning er velkommen.

Formand

Johnny Olsson

Generalforsamling 2022.
Motionister i Viborg.
Der indkaldes hermed til generalforsamling den 08.03.22 kl. 14. Generalforsamlingen holdes i BDO Lounge, Tingvej 7, 2 sal 8800 Viborg.
På grund af restriktioner m.m. har vi dette år måtte flytte datoen for generalforsamlingen til den 08.03.22. Normalt afholdes den i januar- februar måned.
Der vil være en tilmeldings liste på vores skab i FitnessX, ellers er tilmelding til Peder Jespersen på mail: pjviborg@mail.dk.
Hvis ingen af ovenstående muligheder kan benyttes må man sende en SMS / ringe til Peder Jespersen på 61556152 for at tilmelde sig til generalforsamlingen.
Der vil blive serveret vand og øl ved ankomst og senere kaffe/ the med et stykke kage til.
Dagsorden iht. foreningens vedtægter.
A. Valg af dirigent. ( Bestyrelsen foreslår Jørgen Børsting? )
B. Formandens beretning.
C. Kassereren fremlægger revideret regnskab samt giver en status på
medlemstallet og holdenes størrelse.
D. Behandling af indkomne forslag. ( Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.)
E. Valg til bestyrelsen. På valg er Peder Jespersen, Inge Salomonsen,
Mogens Jensen og Kurt Oddershede.
F. Valg af suppleant til bestyrelsen. Til valg er Lisbeth Skriver.
G. Valg af revisor suppleant. Til valg er Henrik Frensel
H. Eventuelt.
Den 31.01.22 Formand Johnny Olsson

Hej hold 1

Vi skal hermed lige meddele Jer, at holdtræning i håndboldhallerne for Hold 1, er aflyst den 17/02-22. Lokalerne skal bruges til til anden side.

I kan selvfølgelig, som altid, gå op og træne i maskinerne, også denne dato.

Ha en god dag.

Med venlig hilsen
Motionister i Viborg

Åbning for holdtræning den 17. januar 2022.

Kære motionister.

Nogle af Jer har sikkert været igang med motionen et stykke tid, andre har ventet på bestyrelsens indstilling. Så her er den:

Bestyrelsen foreslår, at vi starter op igen med hold træning og motion i FitnessX. Vi begynder på mandag den 17 januar. Holdene har de samme dage og tider. Husk mundbind, der skal bæres, når man ikke holdtræner eller arbejder ved maskinerne. Desuden skal et coronapas medbringes. Man kan blive spurgt til det ved tilfældig udtrækning af FitnessX eller hal personalet.

Bestyrelsen har aftalt møde den 27 januar for blandt andet at drøfte et tidspunkt for generalforsamling. I bliver orienteret / indkaldt til generalforsamling efterfølgende.

Velkommen tilbage smiley

På bestyrelsens vegne

Kh.

Johnny

Pensionister og motion.

Nu behøver jeg en pause! siger jeg og kigger ned på Vigga, mit barnebarn, der er 5 år. Nej siger hun. Du er jo ikke gammel endnu, du kan jo lege tag fat fanget! råber hun leende, mens hun holder om mig. Først nu mærker jeg at det har småregnet et stykke tid.

Når vi bliver ældre går det nok op for de fleste, hvor vigtigt det er at tage vare på sig selv. Fysisk som psykisk.

Derfor har vi et tilbud du ikke kan sige nej til, læs blot her:

Jeg vil gerne præsentere dig for Motionisterne i Viborg. Der er nemlig nu en mulighed for at blive medlem.

Vi motionerer til musik og efter instruktørens anvisninger og bagefter går flere til træning ved maskinerne.

Det første sigter på at få alle led og muskler rørt og smidig gjort mens arbejdet ved maskinerne m.m. skal vedligeholde / opbygge muskelmassen hos os.

Vi er 3 hold. Hvert hold har 2  x 2 timer om ugen. Man bestemmer dog selv, hvor meget man vil / kan deltage med hold motionen og arbejdet vedmaskinerne.

Der er et formiddags hold, et middagshold og et eftermiddagshold.

Holdene har forskellige motionsprogrammer som afspejler deltagernes interesse og behov.

Nye bliver hjulpet i gang.

Når vi er færdige med at træne bliver mange til en snak og en kop kaffe. Vi hygger os.

Det er der også god mening i. At hilse på, blive set og fortælle historier til og om hinanden.

Derudover arrangerer foreningen julefrokost og når muligheden og tilslutningen er til det; en tur ud i landet for at opleve natur, kultur og samvær på en anden måde end i træningslokalerne.

Motionisterne har lejet sig ind i Fitness X lokaler på Tingvej 7 8800 Viborg. Derudover bruger hold 1 også en hal i samme ejendom. Der er gode motions- og trænings forhold og det er muligt at bruge aflåst skab ved omklædning samt bade efter træning.

Det koster 100 kr. pr. måned at være medlem.

Hvis du har interesse / brug for motion og træning kan du læse mere på vores hjemmeside: Motionisterne i Viborg, eller kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne som er nævnt på hjemmesiden

Indmeldelse sker ved at kontakte kasseren Peder, mail: pjviborg@mail.dk eller på telefon 61556152

På bestyrelsens vegne.

Johnny Olsson

Formand.

Artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 12. januar

Klik på billedet for at se hele teksten.

Corona nedlukning.

Bestyrelsen anbefaler, at man holder sig væk fra motion i FitnessX frem til i hvert fald  17. januar. Det er også det tidspunkt regeringen foreløbig har sat for restriktionerne i samfundet. Vælger nogle af jer at dyrke motion alligevel skal I huske mundbind når I ankommer til motionscentret.

Der er således ingen holdtræning hverken i FitnessX eller for hold 1 i sportshallen fra 19.12.21 frem til den 17.01.22. Efterfølgende vil bestyrelsen så tage stilling ud fra myndighedernes anbefaling om, hvorvidt vi kan genoptage vores holdtræning og anbefale motion i FitnessX.

Motionister i Viborg
Julebrev/Aflysning af motion

Kære motionister.

Det her skulle have været en glad julehilsen, men jeg bliver nødt til at tage fat om “nældens rod” først.

Bestyrelsen anbefaler, at man holder sig væk fra motion i FitnessX frem til i hvert fald  17 januar. Det er også det tidspunkt regeringen foreløbig har sat for restriktionerne i samfundet. Vælger nogle af jer at dyrke motion alligevel skal I huske mundbind når i ankommer til motionscentret.

Det er jo en meget smitsom variant af corona der er iblandt os.

Der er således ingen holdtræning hverken i FitnessX eller for hold 1 i sportshallen fra 19.12.21 frem til den 17.01.22. Efterfølgende vil bestyrelsen så tage stilling ud fra myndighedernes anbefaling om, hvorvidt vi kan genoptage vores holdtræning og anbefale motion i FitnessX.

Bestyrelsen har aftalt møde først i januar for her at planlægge generalforsamlingen senere i februar. Men nu må vi først se hvorledes det går med smitteudviklingen og dermed de anbefalinger og restriktioner som myndighederne sætter som dagsorden.

Den nye daglige leder af FitnessX hedder Renee. Jeg har talt lidt med hende og hun virker til at være glad for jobbet.

Nogle medlemmer har oplevet at det nye baderumsgulv er meget glat at færdes på. Så pas på I ikke glider og slår jer! Det er blevet nævnt til Renee.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber at se jer til træning, motion og hygge tidligt i det nye år. I skal nok blive underrettet, hvis der sker ændringer i betingelserne for vores motions samvær.

Vær ved godt mod – inden længe blomstrer vinter gækkerne og så er foråret atter indvarslet.

På bestyrelsens vegne

Kærlig hilsen

Johnny