Motionister i Viborg

Aktiviteter

Som medlem af foreningen kan man 2 gange 2 timer om ugen deltage i træningen (om tidspunkter se under træningstider). I den første halve time er der, under ledelse af foreningens frivillige instruktører, fælles gymnastik hvor alle kroppens led og muskler bliver arbejdet igennem. Herefter kan man på egen hånd og efter egne behov træne i motionscenterets maskiner.

Ønsker man at få styrket kondition og kredsløb, er spinning en god mulighed. Se hvornår under træningstider.

Efter træningen kan man hygge sig med en kop kaffe i caféområdet.

I løbet af året inviterer foreningen til deltagelse i arrangementer af forskellig art – udflugt, julefrokost og andet.

Træningstider


Hold 1: Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 11.00
Kontaktpersoner:
Inge Salomonsen, Kurt Oddershede eller Johnny Olsson

Hold 2: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 13.00

Kontaktpersoner:
Karin Hadrup eller Mogens Jensen

Hold 3: Mandag og onsdag kl. 13.00 – 15.00

Kontaktpersoner:
Peder Jespersen eller Birthe Freund

Pilates: På hold 3 er der et pilateshold.

Pilates er en træningsform, som fokuserer på at skabe en stærkog udholdende kropskerne gennem målrettet træning af bl.a. ryg, mave og bækkenbund. 

Spinning: Mandag og torsdag kl. 12.00 – 13.00 

Forslag til nye ideer/aktiviteter kan stiles til bestyrelsesmedlemmerne på holdene.

Om medlemsskab

Henvendelse angående indmeldels og udmeldelse af foreningen, samt spørgsmål desangående, sker til:

Kasserer Peder Jespersen.
Mail: miv29@live.dk
Mobil: 61556152

Kontingent:

100 kr pr. måned.
Betales halvårligt primo JANUAR og primo JULI.

Når man er blevet meldt ind i foreningen som nyt medlem, vil vi, så vidt muligt, gerne have, at man betaler sit kontingent via PBS. Tilmelding til PBS kan ske ved at klikke på dette link:

“Link til PBS”

Når tilmeldingskemaet er udfyldt med de manglende oplysninger klikker man på “Tilmeld med NemID”.

Copyright: Motionister i Viborg